Máy cắt khắc CNC

Sản phẩm chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành lên đến 12 tháng.
Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt, miễn phí hướng dẫn vận hành.

máy cắt khắc

Máy CNC Fortune K1

Nhập khẩu nguyên chiếc.
Bảo Hành 12 tháng.
Miễn phí vận chuyển.
Miễn phí lắp đặt.
Cung cấp vật tư chính hãng giá ưu đãi.

máy cắt khắc

Máy CNC k3 – Servo

Nhập khẩu nguyên chiếc.
Bảo Hành 12 tháng.
Miễn phí vận chuyển.
Miễn phí lắp đặt.
Cung cấp vật tư chính hãng giá ưu đãi.

máy cắt khắc

Máy CNC M2

Nhập khẩu nguyên chiếc.
Bảo Hành 12 tháng.
Miễn phí vận chuyển.
Miễn phí lắp đặt.
Cung cấp vật tư chính hãng giá ưu đãi.

máy cắt khắc

Máy CNC Router 135

Nhập khẩu nguyên chiếc.
Bảo Hành 12 tháng.
Miễn phí vận chuyển.
Miễn phí lắp đặt.
Cung cấp vật tư chính hãng giá ưu đãi.